18.03.2014

Η Πετρούλα φωτογραφίζεται για το ημερολόγιό της