Yupiii|Κάτσε Μέσα|Watch|
Watch|12.02.2018 |12:42|

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Ο Θησαυρός

Το remake της κλασικής ταινίας των Τσιφόρου- Βασιλειάδη που λάτρεψαν οι θεατές έρχεται σε DVD! Δηλώστε συμμετοχή στον διαγωνισμό και κερδίστε το!

ΓΡΑΦΕΙ:
 
Ο Θησαυρός

O «Θησαυρός», η πρόσφατη ταινία του Στράτου Μαρκίδη με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και τον Παύλο Χαϊκάλη, αγαπήθηκε από το κοινό στους κινηματογράφους και τώρα κυκλοφορεί σε DVD.

 

 

 

Αξίζει να σημειωθεί πως η ταινία βασίζεται στο αγαπημένο θεατρικό έργο «Ο Θησαυρός του Μακαρίτη» των Νίκου Τσιφόρου και Πολύβιου Βασιλειάδη, ενώ η σύγχρονη ιστορία εξελίσσεται σε ένα παραθαλάσσιο χωριό της Κρήτης. Η - προσφάτως - χήρα Θεώνη Κανελοπιπεράκη (Ελισάβετ Κωνσταντινίδου), μένει στον χρεοκοπημένο ξενώνα της στην Κρήτη και προσπαθεί να ανταπεξέλθει στα χρέη, που της άφησε ο μακαρίτης (Σπύρος Φωκάς).

 

 

 

Τα δωμάτια όμως δεν ενοικιάζονται ιδιαίτερα εύκολα. Έτσι, μαζί με την ανιψιά της, την Λουκία (Φαίη Ξυλά), σκαρφίζονται ένα τέχνασμα, και διαδίδουν πως στην πανσιόν ο μακαρίτης έχει κρύψει ένα θησαυρό! Τι συμβαίνει όταν αυτό γίνεται γνωστό στη γύρω περιοχή;

 

Το Yupiii χαρίζει σε 5 τυχερούς την ταινία σε DVD πριν την επίσημη κυκλοφορία του!
Πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό  και κάνε δικό σου τον «Θησαυρό»

 

ȴȵȿɈȻΟ

ɈɉɅΟɉ

ȳȻΑ

ΑɀȵɇΗ

ȴΗɀΟɇȻȵɉɇΗ

5

ȴȵȾȵɀȲɆȻΟɉ

2017

ȿαʅʋɸʌή

ʋʌɸʅιέʌα

ɶια

ʏη

ʅοʆʏέʌʆα

ɸʄʄηʆιʃή

ʃωʅωɷία

«

Ο

Ⱥησαʐʌός

»

Ɉο

ʋιο

θɸʌʅό

ʖɸιʌοʃʌόʏɻʅα

ɸισέʋʌαʇαʆ

ο

σʃɻʆοθέʏɻς

ɇʏʌάʏος

ɀαʌʃίɷɻς

ʃαι

ʏο

ʄαʅʋɸʌό

cast

ʏɻς

ʅο

ʆʏέʌʆας

ʃʘʅʘɷίας

«

Ƀ

Ⱥɻσαʐʌός

»

,

σʏɻʆ

ɸʋίσɻʅɻ

ʋʌɸʅιέʌα

ʏɻς

ʏαιʆίας

ʋοʐ

ʋʌαɶʅαʏοʋοιήθɻʃɸ

ʏɻ

ȴ

ɸʐʏέʌα

4

ȴɸʃɸʅβʌίοʐ

σʏα

Village Cinemas

σʏο

The Mall Athens

,

σʏɻ

ʆέα

αίθοʐσα

VMAX Sphera

.

Ɉοʆ

ɇʏʌάʏο

ɀαʌʃίɷɻ

ʋʄαισίʘσαʆ

ο

σɸʆαʌιοɶʌάφος

ʏɻς

ʏαιʆίας

ȴɻʅήʏʌɻς

Αʋοσʏόʄοʐ

,

οι

ʋʌʘʏαɶʘʆισʏές

Ʌαύʄος

ɍαϊʃάʄɻς

,

ȵʄισάβɸʏ

Ⱦʘʆσʏαʆʏιʆίɷοʐ

,

ɇʘʏήʌɻς

Ⱦαʄʐβάʏσɻς

,

ȳιάʆʆɻς

Ɉσιʅιʏσέʄɻς

,

Ɍαίɻ

ɂʐʄά

,

ɀιʖάʄɻς

ɀαʌίʆος

,

ȿɸʐʏέʌɻς

ȵʄɸʐθɸʌίοʐ

,

ȴʘʌοθέα

ɀɸʌʃούʌɻ

,

ɀάɶɷα

Ʌέʆσοʐ

,

ȳιώʌɶος

ȳιαʆʆόʋοʐʄ

ος

,

Ⱦαʏɸʌίʆα

ɇʏιʃούɷɻ

,

ȴɻʅήʏʌɻς

Ɉɺοʐʅάʃɻς

,

ɇʘʏήʌɻς

ɇʘʏɻʌίοʐ

,

ȵʐʏʐʖία

Ɍαʆαʌιώʏɻ

ʃαι

ο

ɍʌήσʏος

Ʌαʋαɷόʋοʐʄος

ʋοʐ

ʐʋοɶʌάφɸι

ʏɻʆ

ʅοʐσιʃή

ʏɻς

ʏαιʆίας

.

Ɉɻʆ

βʌαɷιά

ʏίʅɻσαʆ

ʅɸ

ʏɻʆ

ʋαʌοʐσία

ʏɻς

ɸʃʄɸʃʏοί

ʃαʄɸσʅέʆοι

,

ɻθοʋοιοί

ʏοʐ

θɸάʏʌοʐ

,

ʏοʐ

ʃιʆɻʅαʏο

ɶʌάφοʐ

ʃαι

ʏɻς

ʅοʐσιʃής

σʃɻʆής

,

αʄʄά

ʃαι

ʃοσʅιʃοί

όʋʘς

οι

Ȳασίʄɻς

ȷούʄιας

,

ȿόʄα

Ɂʏαϊφά

,

Ɉιʏίʃα

ɇαʌιɶʃούʄɻ

,

Ɉάσος

Ʌαʄαʆʏɺίɷɻς

,

Ɂίʃος

Ȳοʐʌʄιώʏɻς

,

ȳιάʆʆɻς

Ʌαʋαɷάʃος

,

Αʆʆίʏα

Ɂαθαʆαήʄ

,

Ɂαʏάσσ

α

Ɇάɶιοʐ

,

Ⱦαʏɸʌίʆα

ȳιαʏɺόɶʄοʐ

,

ɀάʆος

Ɏισʏάʃɻς

,

Ɇίʏα

Αʆʏʘʆοʋούʄοʐ

,

Ⱦώσʏας

Αʋοσʏοʄίɷɻς

ʃ

.

α

.

ɀɸʏά

ʏο

ʏέʄος

ʏɻς

ʋʌοβοʄής

,

οι

σʐʆʏɸʄɸσʏές

ʏɻς

ʏαιʆίας

ʐʋοɷέʖθɻʃαʆ

ʏοʐς

ʃαʄɸσʅέʆοʐς

ʏοʐς

σʏο

party

ʏɻς

ʏαιʆίας

ʋοʐ

αʃοʄούθɻσɸ

σʏο

Be

Twins

,

σʏο

The Mall Athens.

ȸ

ʏαιʆία

«

Ƀ

Ⱥɻσαʐʌός

»

θα

βɶɸι

ʋαʆɸʄʄαɷιʃά

σʏις

ʃιʆɻʅαʏοɶʌαφιʃές

αίθοʐσɸς

σʏις

7

ȴɸʃɸʅβʌίοʐ

αʋ

ό

ʏɻʆ

Tanweer

.

ȿίɶα

ʄόɶια

ɶια

ʏηʆ

ʏαιʆία

:

ɀɸʏά

αʋό

ʏις

ʃιʆɻʅαʏοɶʌαφιʃές

ɸʋιʏʐʖίɸς

«

ȿάʌισα

ȵʅʋισʏɸʐʏιʃό

»

,

«I Love

Ⱦαʌɷίʏσα

»

)

ο

ɇʏʌάʏος

ɀα

ʌʃίɷɻς

ɸʋισʏʌέφɸι

ʅɸ

ʏɻʆ

ʏαιʆία

«O

Ⱥɻσαʐʌός

»

,

ɻ

οʋοία

βασίɺɸʏαι

σʏο

αɶαʋɻʅέʆο

θɸαʏʌιʃό

έʌɶο

«

Ƀ

Ⱥɻσαʐʌός

ʏοʐ

ɀαʃαʌίʏɻ

»

ʏʘʆ

Ɂίʃοʐ

Ɉσιφόʌοʐ

ʃαι

Ʌοʄύβιοʐ

Ȳασιʄɸιάɷɻ

.

Ɉɻ

ʅɸʏαφοʌά

σɸ

ʅοʆʏέ

ʌʆο

σɸʆάʌιο

ʐʋοɶʌάφɸι

ο

ȴɻʅήʏʌɻς

Αʋοσʏόʄοʐ

ȴʐο

ɂέʆοι

»

)

ȸ

σύɶʖʌοʆɻ

ισʏοʌία

ɸʇɸʄίσσɸʏαι

σɸ

έʆα

ʋαʌαθαʄάσσιο

ʖʘʌιό

ʏɻς

Ⱦʌήʏɻς

.

ȸ

-

ʋʌοσφάʏʘς

-

ʖήʌα

Ⱥɸώ

ʆɻ

Ⱦαʆɸʄοʋιʋɸʌάʃɻ

(

ȵʄισάβɸʏ

Ⱦʘʆσʏαʆʏιʆίɷοʐ

),

ʅέʆɸι

σʏοʆ

ʖʌɸοʃοʋɻʅέʆο

ʇɸʆώʆα

ʏɻς

σʏɻʆ

Ⱦʌήʏɻ

ʃα

ι

ʋʌοσʋαθɸί

ʆα

αʆʏαʋɸʇέʄθɸι

σʏα

ʖʌέɻ

,

ʋοʐ

ʏɻς

άφɻσɸ

ο

ʅαʃαʌίʏɻς

(

ɇʋύʌος

Ɍʘʃάς

).

Ɉα

ɷʘʅάʏια

όʅ

ʘς

ɷɸʆ

ɸʆοιʃιάɺοʆʏαι

ιɷιαίʏɸʌα

ɸύʃοʄα

.

Έʏσι

,

ʅαɺί

ʅɸ

ʏɻʆ

αʆιʗιά

ʏɻς

,

ʏɻʆ

ȿοʐʃία

(

Ɍαίɻ

ɂʐʄά

),

σʃαʌφ

ίɺοʆʏαι

έʆα

ʏέʖʆασʅα

,

ʃαι

ɷιαɷίɷοʐʆ

ʋʘς

σʏɻʆ

ʋαʆσιόʆ

ο

ʅαʃαʌίʏɻς

έʖɸι

ʃʌύʗɸι

έʆα

θɻσαʐʌό

.

DAILY NEWS

Mykonos Report
 
CELEBRITY NEWS
|
18.06.2018 | 20:45
|

MYKONOS REPORT

Νέες διάσημες αφίξεις στο Νησί των Ανέμων!

Μπορεί να βρισκόμαστε μόλις στα μέσα του Ιουνίου, ωστόσο η Μύκονος είναι ήδη ένας εκ των πιο hot προορισμών για τις διακοπές της ελληνικής showbiz και γι' αυτό το καλοκαίρι.

MasterChef Junior Rnew Logo
 
WATCH
|
18.06.2018 | 19:37
|

MASTERCHEF JUNIOR

Είναι επίσημο! Τα πρόσωπα- έκπληξη της νέας κριτικής επιτροπής

Το παιδικό MasterChef Junior επιστρέφει με πλήρως ανανεωμένη κριτική επιτροπή! 

Αθηνά Οικονομάκου Φίλιππος Μιχόπουλος (2)
 
CELEBRITY NEWS
|
18.06.2018 | 19:36
|

ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ & ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ

H καθημερινότητα στη Μύκονο συνεχίζεται! Η βραδινή έξοδος του ζευγαριού

Στη Μύκονο συνεχίζει να βρίσκεται η Αθηνά Οικονομάκου αφού ο σύζυγός της Φίλιππος Μιχόπουλος βρίσκεται στο Νησί των Ανέμων λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων.

Κατερίνα Στικούδη
 
CELEBRITY NEWS
|
18.06.2018 | 18:56
|

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΙΚΟΥΔΗ

«Δεν κάνω κάποια υπερπροσπάθεια για να είμαι σέξι ή αρεστή»

Μία από τις πιο σέξι γυναίκες της ελληνικής showbiz, η Κατερίνα Στικούδη, παραδέχθηκε πως το σέξι στοιχείο είναι μάλλον έμφυτο!

Άση Μπήλιου
 
CELEBRITY NEWS
|
18.06.2018 | 18:55
|

ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ

Οι αστρολογικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο για αυτή την εβδομάδα

Με το τρίγωνο Ερμή – Δία ξεκίνησε η εβδομάδα και η Άση Μπήλιου έδωσε τις δικές της αστρολογικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο.

Γιορτή πατέρα celebrities
 
CELEBRITY NEWS
|
18.06.2018 | 18:22
|

#HAPPYFATHERSDAY

Οι αναρτήσεις των διασημότερων celebrities για την ξεχωριστή μέρα

Την Κυριακή ήταν η γιορτή του Πατέρα και σχεδόν όλοι οι celebrities έστειλαν τις δικές τους ευχές μέσω του Instagram είτε στους μπαμπάδες τους, είτε στους συντρόφους τους.

 

 

ΓΡΑΦΕΙYupiii
Power Of Love
 
CELEBRITY NEWS
|
18.06.2018 | 18:05
|

POWER OF LOVE

Η έκπληξη του Σωκράτη στην Κυριακή & η συγκίνηση της on camera

Μια συγκινητική έκπληξη επιφύλασσε ο Σωκράτης ελ Γκαμαλί στην Κυριακή Τσανικίδη, στο επεισόδιο της Δευτέρας στο Power Of Love.

Δώρος Παναγίδης Rnew
 
CELEBRITY NEWS
|
18.06.2018 | 17:54
|

ΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ

Τώρα και παρουσιαστής! Σε ποια εκπομπή θα συμμετέχει;

Ο Δώρος του Power Of Love επιστρέφει στην τηλεόραση με νέο ρόλο!

ΓΡΑΦΕΙYupiii
Power Of Love Βίβιαν
 
CELEBRITY NEWS
|
18.06.2018 | 16:53
|

POWER OF LOVE

Η Βίβιαν επέστρεψε και αποκάλυψε με ποιον έχει σχέση!

Στο σπίτι του Power Of Love επέστρεψε η Βίβιαν Τσίμιλα σε ρόλο guest.

Πύρρος Δήμας
 
CELEBRITY NEWS
|
18.06.2018 | 16:52
|

ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ

Το συγκινητικό μήνυμα για την απώλεια της συζύγου του

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του Πύρρου Δήμα μετά τον χαμό της συζύγου του, η οποία έφυγε από τη ζωή νικημένη από τον καρκίνο.

Power Of Love: Τα σχόλια για το πως είναι η σχέση της με τον Νίκο μετά το παιχνίδι
Power Of Love: Τα σχόλια για το πως είναι η σχέση της με τον Νίκο μετά το παιχνίδι
Power Of Love: Η επιστροφή της Βίβιαν και η αποκάλυψη για την προσωπική της ζωή
Power Of Love: Η επιστροφή της Βίβιαν και η αποκάλυψη για την προσωπική της ζωή
Power Of Love: Η έκπληξη του Σωκράτη που συγκίνησε την Κυριακή
Power Of Love: Η έκπληξη του Σωκράτη που συγκίνησε την Κυριακή

Δίδυμοι

21/05-21/06

Όσο περισσότερο λογικός/ή είσαι και κρατάς αποστάσεις ασφαλείας από την τρέλα των συναδέλφων σου (ή μερικών συγγενών σου), τόσο η ζωή φαίνεται να στέλνει περισσότερους/ες τρελούς/ες κι αλλοπαρμένους/ες προς το μέρος σου! Όχι άλλο κάρβουνο!

Beauty, Style

BEAUTY, STYLE

Γιώργος Σατσίδης

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΤΣΙΔΗΣ

Αθηναΐς Νέγκα

ΑΘΗΝΑΪΣ ΝΕΓΚΑ

BackPackStories

BACKPACKSTORIES

Irina Shayk
 • Irina Shayk

  Irina Shayk

  Δες τη με αφέλειες και κοντό καρέ! Εσύ θα το τολμούσες;

 • Isabel Marant

  Isabel Marant

  Λανσάρει την πρώτη της make-up συλλογή

 • Κέιτ Μίντλετον

  Βασιλική Οικογένεια Αγγλίας

  Αυτό είναι το κομμάτι της ντουλάπας σου που δεν μπορούν να φορέσουν οι γυναίκες των British Royal!

 • Παντελόνι το καλοκαίρι

  Star Style Tips

  Οι Ελληνίδες celebrities δείχνουν τους τρόπους να φορέσεις παντελόνι το καλοκαίρι

 • Γιατί η σαγιονάρα πρέπει να φοριέται μόνο στην παραλία

  Γιατί η σαγιονάρα πρέπει να φοριέται μόνο στην παραλία

  Πρόσεχε για να έχεις!

Τα άγνωστα ερωτογενή σημεία της που κάθε γυναίκα θέλει να αγγίζεις
 • Τα άγνωστα ερωτογενή σημεία της που κάθε γυναίκα θέλει να αγγίζεις

  Τα άγνωστα ερωτογενή σημεία της που κάθε γυναίκα θέλει να αγγίζεις

  Οι πιο ευαίσθητες αλλά λιγότερο δημοφιλείς ερωτογενείς ζώνες

 • σεξ

  Σε ρώτησε με πόσες έχεις πάει;

  Αυτή είναι η σωστή απάντηση!

 • Ποια είναι τα οφέλη του να κοιμάσαι γυμνός

  Ποια είναι τα οφέλη του να κοιμάσαι γυμνός

  Πέντε λόγοι για να πετάξεις τα ρούχα σου

 • Shakira

  World Cup

  Οι WAGS που θα παίξουν τεράστια μπάλα στο φετινό Μουντιάλ

 • Γιατί όσοι βγαίνουν με μικρότερες ζουν περισσότερο

  Γιατί όσοι βγαίνουν με μικρότερες ζουν περισσότερο

  Το επιβεβαιώνει και η επιστήμη