Yupiii|Κάτσε Μέσα|Watch|
Watch|12.02.2018 |12:42|

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Ο Θησαυρός

Το remake της κλασικής ταινίας των Τσιφόρου- Βασιλειάδη που λάτρεψαν οι θεατές έρχεται σε DVD! Δηλώστε συμμετοχή στον διαγωνισμό και κερδίστε το!

ΓΡΑΦΕΙ:
 
Ο Θησαυρός

O «Θησαυρός», η πρόσφατη ταινία του Στράτου Μαρκίδη με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και τον Παύλο Χαϊκάλη, αγαπήθηκε από το κοινό στους κινηματογράφους και τώρα κυκλοφορεί σε DVD.

 

 

 

Αξίζει να σημειωθεί πως η ταινία βασίζεται στο αγαπημένο θεατρικό έργο «Ο Θησαυρός του Μακαρίτη» των Νίκου Τσιφόρου και Πολύβιου Βασιλειάδη, ενώ η σύγχρονη ιστορία εξελίσσεται σε ένα παραθαλάσσιο χωριό της Κρήτης. Η - προσφάτως - χήρα Θεώνη Κανελοπιπεράκη (Ελισάβετ Κωνσταντινίδου), μένει στον χρεοκοπημένο ξενώνα της στην Κρήτη και προσπαθεί να ανταπεξέλθει στα χρέη, που της άφησε ο μακαρίτης (Σπύρος Φωκάς).

 

 

 

Τα δωμάτια όμως δεν ενοικιάζονται ιδιαίτερα εύκολα. Έτσι, μαζί με την ανιψιά της, την Λουκία (Φαίη Ξυλά), σκαρφίζονται ένα τέχνασμα, και διαδίδουν πως στην πανσιόν ο μακαρίτης έχει κρύψει ένα θησαυρό! Τι συμβαίνει όταν αυτό γίνεται γνωστό στη γύρω περιοχή;

 

Το Yupiii χαρίζει σε 5 τυχερούς την ταινία σε DVD πριν την επίσημη κυκλοφορία του!
Πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό  και κάνε δικό σου τον «Θησαυρό»

 

ȴȵȿɈȻΟ

ɈɉɅΟɉ

ȳȻΑ

ΑɀȵɇΗ

ȴΗɀΟɇȻȵɉɇΗ

5

ȴȵȾȵɀȲɆȻΟɉ

2017

ȿαʅʋɸʌή

ʋʌɸʅιέʌα

ɶια

ʏη

ʅοʆʏέʌʆα

ɸʄʄηʆιʃή

ʃωʅωɷία

«

Ο

Ⱥησαʐʌός

»

Ɉο

ʋιο

θɸʌʅό

ʖɸιʌοʃʌόʏɻʅα

ɸισέʋʌαʇαʆ

ο

σʃɻʆοθέʏɻς

ɇʏʌάʏος

ɀαʌʃίɷɻς

ʃαι

ʏο

ʄαʅʋɸʌό

cast

ʏɻς

ʅο

ʆʏέʌʆας

ʃʘʅʘɷίας

«

Ƀ

Ⱥɻσαʐʌός

»

,

σʏɻʆ

ɸʋίσɻʅɻ

ʋʌɸʅιέʌα

ʏɻς

ʏαιʆίας

ʋοʐ

ʋʌαɶʅαʏοʋοιήθɻʃɸ

ʏɻ

ȴ

ɸʐʏέʌα

4

ȴɸʃɸʅβʌίοʐ

σʏα

Village Cinemas

σʏο

The Mall Athens

,

σʏɻ

ʆέα

αίθοʐσα

VMAX Sphera

.

Ɉοʆ

ɇʏʌάʏο

ɀαʌʃίɷɻ

ʋʄαισίʘσαʆ

ο

σɸʆαʌιοɶʌάφος

ʏɻς

ʏαιʆίας

ȴɻʅήʏʌɻς

Αʋοσʏόʄοʐ

,

οι

ʋʌʘʏαɶʘʆισʏές

Ʌαύʄος

ɍαϊʃάʄɻς

,

ȵʄισάβɸʏ

Ⱦʘʆσʏαʆʏιʆίɷοʐ

,

ɇʘʏήʌɻς

Ⱦαʄʐβάʏσɻς

,

ȳιάʆʆɻς

Ɉσιʅιʏσέʄɻς

,

Ɍαίɻ

ɂʐʄά

,

ɀιʖάʄɻς

ɀαʌίʆος

,

ȿɸʐʏέʌɻς

ȵʄɸʐθɸʌίοʐ

,

ȴʘʌοθέα

ɀɸʌʃούʌɻ

,

ɀάɶɷα

Ʌέʆσοʐ

,

ȳιώʌɶος

ȳιαʆʆόʋοʐʄ

ος

,

Ⱦαʏɸʌίʆα

ɇʏιʃούɷɻ

,

ȴɻʅήʏʌɻς

Ɉɺοʐʅάʃɻς

,

ɇʘʏήʌɻς

ɇʘʏɻʌίοʐ

,

ȵʐʏʐʖία

Ɍαʆαʌιώʏɻ

ʃαι

ο

ɍʌήσʏος

Ʌαʋαɷόʋοʐʄος

ʋοʐ

ʐʋοɶʌάφɸι

ʏɻʆ

ʅοʐσιʃή

ʏɻς

ʏαιʆίας

.

Ɉɻʆ

βʌαɷιά

ʏίʅɻσαʆ

ʅɸ

ʏɻʆ

ʋαʌοʐσία

ʏɻς

ɸʃʄɸʃʏοί

ʃαʄɸσʅέʆοι

,

ɻθοʋοιοί

ʏοʐ

θɸάʏʌοʐ

,

ʏοʐ

ʃιʆɻʅαʏο

ɶʌάφοʐ

ʃαι

ʏɻς

ʅοʐσιʃής

σʃɻʆής

,

αʄʄά

ʃαι

ʃοσʅιʃοί

όʋʘς

οι

Ȳασίʄɻς

ȷούʄιας

,

ȿόʄα

Ɂʏαϊφά

,

Ɉιʏίʃα

ɇαʌιɶʃούʄɻ

,

Ɉάσος

Ʌαʄαʆʏɺίɷɻς

,

Ɂίʃος

Ȳοʐʌʄιώʏɻς

,

ȳιάʆʆɻς

Ʌαʋαɷάʃος

,

Αʆʆίʏα

Ɂαθαʆαήʄ

,

Ɂαʏάσσ

α

Ɇάɶιοʐ

,

Ⱦαʏɸʌίʆα

ȳιαʏɺόɶʄοʐ

,

ɀάʆος

Ɏισʏάʃɻς

,

Ɇίʏα

Αʆʏʘʆοʋούʄοʐ

,

Ⱦώσʏας

Αʋοσʏοʄίɷɻς

ʃ

.

α

.

ɀɸʏά

ʏο

ʏέʄος

ʏɻς

ʋʌοβοʄής

,

οι

σʐʆʏɸʄɸσʏές

ʏɻς

ʏαιʆίας

ʐʋοɷέʖθɻʃαʆ

ʏοʐς

ʃαʄɸσʅέʆοʐς

ʏοʐς

σʏο

party

ʏɻς

ʏαιʆίας

ʋοʐ

αʃοʄούθɻσɸ

σʏο

Be

Twins

,

σʏο

The Mall Athens.

ȸ

ʏαιʆία

«

Ƀ

Ⱥɻσαʐʌός

»

θα

βɶɸι

ʋαʆɸʄʄαɷιʃά

σʏις

ʃιʆɻʅαʏοɶʌαφιʃές

αίθοʐσɸς

σʏις

7

ȴɸʃɸʅβʌίοʐ

αʋ

ό

ʏɻʆ

Tanweer

.

ȿίɶα

ʄόɶια

ɶια

ʏηʆ

ʏαιʆία

:

ɀɸʏά

αʋό

ʏις

ʃιʆɻʅαʏοɶʌαφιʃές

ɸʋιʏʐʖίɸς

«

ȿάʌισα

ȵʅʋισʏɸʐʏιʃό

»

,

«I Love

Ⱦαʌɷίʏσα

»

)

ο

ɇʏʌάʏος

ɀα

ʌʃίɷɻς

ɸʋισʏʌέφɸι

ʅɸ

ʏɻʆ

ʏαιʆία

«O

Ⱥɻσαʐʌός

»

,

ɻ

οʋοία

βασίɺɸʏαι

σʏο

αɶαʋɻʅέʆο

θɸαʏʌιʃό

έʌɶο

«

Ƀ

Ⱥɻσαʐʌός

ʏοʐ

ɀαʃαʌίʏɻ

»

ʏʘʆ

Ɂίʃοʐ

Ɉσιφόʌοʐ

ʃαι

Ʌοʄύβιοʐ

Ȳασιʄɸιάɷɻ

.

Ɉɻ

ʅɸʏαφοʌά

σɸ

ʅοʆʏέ

ʌʆο

σɸʆάʌιο

ʐʋοɶʌάφɸι

ο

ȴɻʅήʏʌɻς

Αʋοσʏόʄοʐ

ȴʐο

ɂέʆοι

»

)

ȸ

σύɶʖʌοʆɻ

ισʏοʌία

ɸʇɸʄίσσɸʏαι

σɸ

έʆα

ʋαʌαθαʄάσσιο

ʖʘʌιό

ʏɻς

Ⱦʌήʏɻς

.

ȸ

-

ʋʌοσφάʏʘς

-

ʖήʌα

Ⱥɸώ

ʆɻ

Ⱦαʆɸʄοʋιʋɸʌάʃɻ

(

ȵʄισάβɸʏ

Ⱦʘʆσʏαʆʏιʆίɷοʐ

),

ʅέʆɸι

σʏοʆ

ʖʌɸοʃοʋɻʅέʆο

ʇɸʆώʆα

ʏɻς

σʏɻʆ

Ⱦʌήʏɻ

ʃα

ι

ʋʌοσʋαθɸί

ʆα

αʆʏαʋɸʇέʄθɸι

σʏα

ʖʌέɻ

,

ʋοʐ

ʏɻς

άφɻσɸ

ο

ʅαʃαʌίʏɻς

(

ɇʋύʌος

Ɍʘʃάς

).

Ɉα

ɷʘʅάʏια

όʅ

ʘς

ɷɸʆ

ɸʆοιʃιάɺοʆʏαι

ιɷιαίʏɸʌα

ɸύʃοʄα

.

Έʏσι

,

ʅαɺί

ʅɸ

ʏɻʆ

αʆιʗιά

ʏɻς

,

ʏɻʆ

ȿοʐʃία

(

Ɍαίɻ

ɂʐʄά

),

σʃαʌφ

ίɺοʆʏαι

έʆα

ʏέʖʆασʅα

,

ʃαι

ɷιαɷίɷοʐʆ

ʋʘς

σʏɻʆ

ʋαʆσιόʆ

ο

ʅαʃαʌίʏɻς

έʖɸι

ʃʌύʗɸι

έʆα

θɻσαʐʌό

.

DAILY NEWS

Ζαννής Φραντζέσκος Βερόνικα Πάστα
 
CELEBRITY NEWS
|
23.09.2018 | 11:30
|

ΖΑΝΝΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ

O Mr. Nammos βαφτίζει τον δεύτερο γιο του στο Μονακό! Όλες οι λεπτομέρειες

Αναμφισβήτητα αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς άνδρες στον χώρο της εστίασης αφού το όνομα του Ζαννή Φραντζέσκου είναι συνυφασμένο με ένα από τα κορυφαία restaurant - bars στον κόσμο που δεν είναι άλλο από το Nammos.

Ναταλία Γερμανού | Μένιος ΦΟυρθιώτης | Σάσα Σταμάτη
 
CELEBRITY NEWS
|
23.09.2018 | 11:23
|

ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ

Γερμανού VS Αποκαλυπτικά & Ooh La La: Ποιος βρέθηκε στην κορυφή;

Ακόμα ένα Σάββατο, ακόμα μία σκληρή μάχη για την πρωτιά της τηλεθέασης στη μεσημεριανή ζώνη.

Δήμος Βερύκιος
 
CELEBRITY NEWS
|
23.09.2018 | 07:30
|
Μαντώ Γαστεράτου
 
CELEBRITY NEWS
|
23.09.2018 | 07:23
|
Τζένη Μελιτά - Μαντώ Γαστεράτου
 
CELEBRITY NEWS
|
23.09.2018 | 02:44
|

ΤΖΕΝΗ ΜΕΛΙΤΑ

Η απουσία από τον γάμο της Γαστεράτου που συζητήθηκε & η απάντησή της

Η Μαντώ Γαστεράτου παντρεύτηκε με τον αγαπημένο της, Νίκο, σε μία ειδυλλιακή τελετή. Ωστόσο, ανάμεσα στους καλεσμένους δεν είδαμε ποτέ την άλλοτε συνεργάτιδα και καλή της φίλη, Τζένη Μελιτά

ΓΡΑΦΕΙYupiii
Tatouaz Copy
 
WATCH
|
22.09.2018 | 21:23
|

ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ

Τι θα συμβεί στα επόμενα επεισόδια; Η παγίδα της Τατιάνας στον Ορφέα & το στοχείο που ανακαλύπτει ο Στέφανος

Το «Τατουάζ» επέστρεψε για δεύτερη σεζόν στον Alpha με νέα επεισόδια που θα συναρπάσουν.

 

Αθηνά Οικονομάκου
 
CELEBRITY NEWS
|
22.09.2018 | 20:37
|

ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ

Η πρώτη φωτογραφία από το bachelorette party της & οι εκπλήξεις που της ετοίμασαν οι φίλες της

Ένα από τα τελευταία Σαββατοκύριακα της «ελευθερίας» της απολαμβάνει εδώ και μερικές ώρες η Αθηνά Οικονομάκου κάνοντας το bachelorette party της.

Μαντώ Γαστεράτου νύφη
 
CELEBRITY NEWS
|
22.09.2018 | 19:49
|

ΜΑΝΤΩ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ

Παντρεύτηκε! Η πρώτη φωτογραφία του γάμου της

Η Μαντώ Γαστεράτου παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Νίκο, σε μια ειδυλλιακή τελετή.

Έλενα Παπαρίζου
 
CELEBRITY NEWS
|
22.09.2018 | 19:25
|

ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ

Η απάντηση στις φήμες περί χωρισμού με τον Καψάλη & τα επικά σχόλια της Σάσας Σταμάτη on camera

Η Έλενα Παπαρίζου ήταν ένα από τα πρόσωπα που βρέθηκαν στην παρουσίαση του προγράμματος του ΣΚΑΪ και η Σάσα Σταμάτη δεν θα μπορούσε να μην την «ανακρίνει».

Μαντώ Γαστεράτου νύφη
 
CELEBRITY NEWS
|
22.09.2018 | 19:16
|
Αποστολία Ζώη: Στον γάμο της φίλης της Μαντώς Γαστεράτου
Αποστολία Ζώη: Στον γάμο της φίλης της Μαντώς Γαστεράτου
Μαντώ Γαστεράτου: Ο χορός του ζευγαριού και το δεύτερο φόρεμα του γάμου της
Μαντώ Γαστεράτου: Ο χορός του ζευγαριού και το δεύτερο φόρεμα του γάμου της
Μαντώ Γαστεράτου: Ο πρώτος χορός του ζευγαριού
Μαντώ Γαστεράτου: Ο πρώτος χορός του ζευγαριού

Ζυγός

23/09-23/10

Αυτή η αίσθηση ότι κάθε μέρα στη δουλειά είναι σαν να περνάς από εξεταστική επιτροπή και το παραμικρό σου λάθος γίνεται αφορμή για κακόβουλη κριτική έχει καταντήσει κουραστική. Όμως το να σκύβεις το κεφάλι και να το παίζεις υπεράνω καταντά γελοίο. Ζυγέ, αν πεις και κανένα φωνήεν παραπάνω δεν θα καταστρέψεις την εικόνα σου. Βάλε στη θέση τους μερικούς/ες!

Beauty, Style

BEAUTY, STYLE

Γιώργος Σατσίδης

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΤΣΙΔΗΣ

Αθηναΐς Νέγκα

ΑΘΗΝΑΪΣ ΝΕΓΚΑ

BackPackStories

BACKPACKSTORIES

Μπάγια Αντωνοπούλου
 • Μπάγια Αντωνοπούλου

  Μπάγια Αντωνοπούλου

  Η εμφάνιση στον γάμο της Μαντώς Γαστεράτου που απογοήτευσε τη fashion editor

 • Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στο My Style Rocks Gala

  Κωνσταντίνα Σπυροπούλου

  Η εμφάνιση στο My Style Rocks Gala, η guest star της βραδιάς & τα σχόλια της fashion editor

 • Πώς να φορέσεις σωστά τα printed πουκάμισα

  Πώς να φορέσεις σωστά τα printed πουκάμισα

  Για να μην πιαστείς «αδιάβαστος»

 • Πρέπει να δεις αυτή την εμφάνιση από την πασαρέλα

  Μήπως αυτό είναι τελικά το πιο ωραίο νυφικό που έχουμε δει;

  Πρέπει να δεις αυτή την εμφάνιση από την πασαρέλα

 • Καρό

  Καρό

  Η απόλυτη τάση του φθινοπώρου

Πώς θα αποκτήσεις και θα διατηρήσεις μία δυνατή στύση
 • Πώς θα αποκτήσεις και θα διατηρήσεις μία δυνατή στύση

  Πώς θα αποκτήσεις και θα διατηρήσεις μία δυνατή στύση

  Τα 10 tips που θα μεγαλώσουν θεαματικά τον «καλύτερό σου φίλο».

 • Τα kinky πράγματα που θέλει στο σεξ αλλά ντρέπεται να παραδεχτεί

  Τα kinky πράγματα που θέλει στο σεξ αλλά ντρέπεται να παραδεχτεί

  Γυναίκες της διπλανής πόρτας εξομολογούνται χωρίς φόβο!

 • Τι περιποίηση χρειάζεται το πρόσωπό σου ανάλογα την ηλικία σου

  Τι περιποίηση χρειάζεται το πρόσωπό σου ανάλογα την ηλικία σου

  Η grooming ρουτίνα που πρέπει να ακολουθείς

 • Τι δε θα πάψουν ποτέ να απολαμβάνουν να ακούν οι γυναίκες στο κρεβάτι

  Τι δε θα πάψουν ποτέ να απολαμβάνουν να ακούν οι γυναίκες στο κρεβάτι

  Πες τα και δεν θα χάσεις

 • Τα σημάδια που δείχνουν ότι μάλλον μένεις μαζί της από συνήθεια

  Τα σημάδια που δείχνουν ότι μάλλον μένεις μαζί της από συνήθεια

  Πώς θα βγεις από το comfort zone!