Yupiii|Κάτσε Μέσα|Watch|
Watch|12.02.2018 |12:42|

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Ο Θησαυρός

Το remake της κλασικής ταινίας των Τσιφόρου- Βασιλειάδη που λάτρεψαν οι θεατές έρχεται σε DVD! Δηλώστε συμμετοχή στον διαγωνισμό και κερδίστε το!

ΓΡΑΦΕΙ:
 
Ο Θησαυρός

O «Θησαυρός», η πρόσφατη ταινία του Στράτου Μαρκίδη με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και τον Παύλο Χαϊκάλη, αγαπήθηκε από το κοινό στους κινηματογράφους και τώρα κυκλοφορεί σε DVD.

 

 

 

Αξίζει να σημειωθεί πως η ταινία βασίζεται στο αγαπημένο θεατρικό έργο «Ο Θησαυρός του Μακαρίτη» των Νίκου Τσιφόρου και Πολύβιου Βασιλειάδη, ενώ η σύγχρονη ιστορία εξελίσσεται σε ένα παραθαλάσσιο χωριό της Κρήτης. Η - προσφάτως - χήρα Θεώνη Κανελοπιπεράκη (Ελισάβετ Κωνσταντινίδου), μένει στον χρεοκοπημένο ξενώνα της στην Κρήτη και προσπαθεί να ανταπεξέλθει στα χρέη, που της άφησε ο μακαρίτης (Σπύρος Φωκάς).

 

 

 

Τα δωμάτια όμως δεν ενοικιάζονται ιδιαίτερα εύκολα. Έτσι, μαζί με την ανιψιά της, την Λουκία (Φαίη Ξυλά), σκαρφίζονται ένα τέχνασμα, και διαδίδουν πως στην πανσιόν ο μακαρίτης έχει κρύψει ένα θησαυρό! Τι συμβαίνει όταν αυτό γίνεται γνωστό στη γύρω περιοχή;

 

Το Yupiii χαρίζει σε 5 τυχερούς την ταινία σε DVD πριν την επίσημη κυκλοφορία του!
Πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό  και κάνε δικό σου τον «Θησαυρό»

 

ȴȵȿɈȻΟ

ɈɉɅΟɉ

ȳȻΑ

ΑɀȵɇΗ

ȴΗɀΟɇȻȵɉɇΗ

5

ȴȵȾȵɀȲɆȻΟɉ

2017

ȿαʅʋɸʌή

ʋʌɸʅιέʌα

ɶια

ʏη

ʅοʆʏέʌʆα

ɸʄʄηʆιʃή

ʃωʅωɷία

«

Ο

Ⱥησαʐʌός

»

Ɉο

ʋιο

θɸʌʅό

ʖɸιʌοʃʌόʏɻʅα

ɸισέʋʌαʇαʆ

ο

σʃɻʆοθέʏɻς

ɇʏʌάʏος

ɀαʌʃίɷɻς

ʃαι

ʏο

ʄαʅʋɸʌό

cast

ʏɻς

ʅο

ʆʏέʌʆας

ʃʘʅʘɷίας

«

Ƀ

Ⱥɻσαʐʌός

»

,

σʏɻʆ

ɸʋίσɻʅɻ

ʋʌɸʅιέʌα

ʏɻς

ʏαιʆίας

ʋοʐ

ʋʌαɶʅαʏοʋοιήθɻʃɸ

ʏɻ

ȴ

ɸʐʏέʌα

4

ȴɸʃɸʅβʌίοʐ

σʏα

Village Cinemas

σʏο

The Mall Athens

,

σʏɻ

ʆέα

αίθοʐσα

VMAX Sphera

.

Ɉοʆ

ɇʏʌάʏο

ɀαʌʃίɷɻ

ʋʄαισίʘσαʆ

ο

σɸʆαʌιοɶʌάφος

ʏɻς

ʏαιʆίας

ȴɻʅήʏʌɻς

Αʋοσʏόʄοʐ

,

οι

ʋʌʘʏαɶʘʆισʏές

Ʌαύʄος

ɍαϊʃάʄɻς

,

ȵʄισάβɸʏ

Ⱦʘʆσʏαʆʏιʆίɷοʐ

,

ɇʘʏήʌɻς

Ⱦαʄʐβάʏσɻς

,

ȳιάʆʆɻς

Ɉσιʅιʏσέʄɻς

,

Ɍαίɻ

ɂʐʄά

,

ɀιʖάʄɻς

ɀαʌίʆος

,

ȿɸʐʏέʌɻς

ȵʄɸʐθɸʌίοʐ

,

ȴʘʌοθέα

ɀɸʌʃούʌɻ

,

ɀάɶɷα

Ʌέʆσοʐ

,

ȳιώʌɶος

ȳιαʆʆόʋοʐʄ

ος

,

Ⱦαʏɸʌίʆα

ɇʏιʃούɷɻ

,

ȴɻʅήʏʌɻς

Ɉɺοʐʅάʃɻς

,

ɇʘʏήʌɻς

ɇʘʏɻʌίοʐ

,

ȵʐʏʐʖία

Ɍαʆαʌιώʏɻ

ʃαι

ο

ɍʌήσʏος

Ʌαʋαɷόʋοʐʄος

ʋοʐ

ʐʋοɶʌάφɸι

ʏɻʆ

ʅοʐσιʃή

ʏɻς

ʏαιʆίας

.

Ɉɻʆ

βʌαɷιά

ʏίʅɻσαʆ

ʅɸ

ʏɻʆ

ʋαʌοʐσία

ʏɻς

ɸʃʄɸʃʏοί

ʃαʄɸσʅέʆοι

,

ɻθοʋοιοί

ʏοʐ

θɸάʏʌοʐ

,

ʏοʐ

ʃιʆɻʅαʏο

ɶʌάφοʐ

ʃαι

ʏɻς

ʅοʐσιʃής

σʃɻʆής

,

αʄʄά

ʃαι

ʃοσʅιʃοί

όʋʘς

οι

Ȳασίʄɻς

ȷούʄιας

,

ȿόʄα

Ɂʏαϊφά

,

Ɉιʏίʃα

ɇαʌιɶʃούʄɻ

,

Ɉάσος

Ʌαʄαʆʏɺίɷɻς

,

Ɂίʃος

Ȳοʐʌʄιώʏɻς

,

ȳιάʆʆɻς

Ʌαʋαɷάʃος

,

Αʆʆίʏα

Ɂαθαʆαήʄ

,

Ɂαʏάσσ

α

Ɇάɶιοʐ

,

Ⱦαʏɸʌίʆα

ȳιαʏɺόɶʄοʐ

,

ɀάʆος

Ɏισʏάʃɻς

,

Ɇίʏα

Αʆʏʘʆοʋούʄοʐ

,

Ⱦώσʏας

Αʋοσʏοʄίɷɻς

ʃ

.

α

.

ɀɸʏά

ʏο

ʏέʄος

ʏɻς

ʋʌοβοʄής

,

οι

σʐʆʏɸʄɸσʏές

ʏɻς

ʏαιʆίας

ʐʋοɷέʖθɻʃαʆ

ʏοʐς

ʃαʄɸσʅέʆοʐς

ʏοʐς

σʏο

party

ʏɻς

ʏαιʆίας

ʋοʐ

αʃοʄούθɻσɸ

σʏο

Be

Twins

,

σʏο

The Mall Athens.

ȸ

ʏαιʆία

«

Ƀ

Ⱥɻσαʐʌός

»

θα

βɶɸι

ʋαʆɸʄʄαɷιʃά

σʏις

ʃιʆɻʅαʏοɶʌαφιʃές

αίθοʐσɸς

σʏις

7

ȴɸʃɸʅβʌίοʐ

αʋ

ό

ʏɻʆ

Tanweer

.

ȿίɶα

ʄόɶια

ɶια

ʏηʆ

ʏαιʆία

:

ɀɸʏά

αʋό

ʏις

ʃιʆɻʅαʏοɶʌαφιʃές

ɸʋιʏʐʖίɸς

«

ȿάʌισα

ȵʅʋισʏɸʐʏιʃό

»

,

«I Love

Ⱦαʌɷίʏσα

»

)

ο

ɇʏʌάʏος

ɀα

ʌʃίɷɻς

ɸʋισʏʌέφɸι

ʅɸ

ʏɻʆ

ʏαιʆία

«O

Ⱥɻσαʐʌός

»

,

ɻ

οʋοία

βασίɺɸʏαι

σʏο

αɶαʋɻʅέʆο

θɸαʏʌιʃό

έʌɶο

«

Ƀ

Ⱥɻσαʐʌός

ʏοʐ

ɀαʃαʌίʏɻ

»

ʏʘʆ

Ɂίʃοʐ

Ɉσιφόʌοʐ

ʃαι

Ʌοʄύβιοʐ

Ȳασιʄɸιάɷɻ

.

Ɉɻ

ʅɸʏαφοʌά

σɸ

ʅοʆʏέ

ʌʆο

σɸʆάʌιο

ʐʋοɶʌάφɸι

ο

ȴɻʅήʏʌɻς

Αʋοσʏόʄοʐ

ȴʐο

ɂέʆοι

»

)

ȸ

σύɶʖʌοʆɻ

ισʏοʌία

ɸʇɸʄίσσɸʏαι

σɸ

έʆα

ʋαʌαθαʄάσσιο

ʖʘʌιό

ʏɻς

Ⱦʌήʏɻς

.

ȸ

-

ʋʌοσφάʏʘς

-

ʖήʌα

Ⱥɸώ

ʆɻ

Ⱦαʆɸʄοʋιʋɸʌάʃɻ

(

ȵʄισάβɸʏ

Ⱦʘʆσʏαʆʏιʆίɷοʐ

),

ʅέʆɸι

σʏοʆ

ʖʌɸοʃοʋɻʅέʆο

ʇɸʆώʆα

ʏɻς

σʏɻʆ

Ⱦʌήʏɻ

ʃα

ι

ʋʌοσʋαθɸί

ʆα

αʆʏαʋɸʇέʄθɸι

σʏα

ʖʌέɻ

,

ʋοʐ

ʏɻς

άφɻσɸ

ο

ʅαʃαʌίʏɻς

(

ɇʋύʌος

Ɍʘʃάς

).

Ɉα

ɷʘʅάʏια

όʅ

ʘς

ɷɸʆ

ɸʆοιʃιάɺοʆʏαι

ιɷιαίʏɸʌα

ɸύʃοʄα

.

Έʏσι

,

ʅαɺί

ʅɸ

ʏɻʆ

αʆιʗιά

ʏɻς

,

ʏɻʆ

ȿοʐʃία

(

Ɍαίɻ

ɂʐʄά

),

σʃαʌφ

ίɺοʆʏαι

έʆα

ʏέʖʆασʅα

,

ʃαι

ɷιαɷίɷοʐʆ

ʋʘς

σʏɻʆ

ʋαʆσιόʆ

ο

ʅαʃαʌίʏɻς

έʖɸι

ʃʌύʗɸι

έʆα

θɻσαʐʌό

.

DAILY NEWS

Πέτρος Κωστόπουλος
 
CELEBRITY NEWS
|
23.02.2018 | 13:16
|

ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Οι απολαυστικές ατάκες όταν τον ρώτησαν αν θα παντρευτεί και αν θα κάνει παιδί ξανά

Τον Πέτρο Κωστόπουλο συνάντησαν οι τηλεοπτικές κάμερες σε εκδήλωση εστιατορίου στη Γλυφάδα, όπου έπαιξε μουσική το βράδυ της Πέμπτης.

Αντρέας Γεωργίου Rnew
 
WATCH
|
23.02.2018 | 12:35
|

ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Είναι επίσημο: Μπαίνει ως ηθοποιός στο «Τατουάζ»! Οι λεπτομέρειες του ρόλου που θα υποδυθεί

Μετά από ένα διάστημα αρκετών μηνών αποχής, μετά το τέλος του «Μπρούσκο», ο Αντρέας Γεωργίου επιστρέφει στην τηλεόραση και ως ηθοποιός.

Δήμητρα Ματσούκα
 
CELEBRITY NEWS
|
23.02.2018 | 12:08
|

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΤΣΟΥΚΑ

Η ενόχληση για το πρόσφατο εξώφυλλο στο DownTown: Τι συνέβη;

Καλεσμένη «Στη Φωλιά των ΚουΚου» βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής η Δήμητρα Ματσούκα και μίλησε μεταξύ άλλων για την τελευταία της φωτογράφιση στο DownTown.

Survivor Rnew
 
CELEBRITY NEWS
|
23.02.2018 | 11:51
|

SURVIVOR

Αυτοί είναι οι 4 νέοι Μαχητές & Διάσημοι που μπαίνουν στο show!

Λίγα εικοσιτετράωρα μετά την ανακοίνωση του Σάκη Τανιμανίδη για την είσοδο νέων παικτών στο Survivor, οι φήμες για τα πρόσωπα αυτά έχουν πάρει φωτιά!

Φαίη Σκορδά
 
CELEBRITY NEWS
|
23.02.2018 | 09:47
|

ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ

Η ερώτηση για το διαζύγιο με τον Λιάγκα & η απάντησή της on camera

Για το διαζύγιό της με τον Γιώργο Λιάγκα ρωτήθηκε η Φαίη Σκορδά σε πρόσφατη βραδινή της έξοδο. 

Showbiz Report - Ελένη Μενεγάκη & Μάκης Παντζόπουλος Rnew
 
CELEBRITY NEWS
|
23.02.2018 | 09:23
|

SHOWBIZ REPORT

Οι Έλληνες celebrities σε καθημερινές στιγμές

Ας δούμε πού εντόπισε ο φωτογραφικός φακός αρκετά γνωστά πρόσωπα τις τελευταίες μέρες.

 

Μαρία Σολωμού Πάνος Μουζουράκης Anodos
 
CELEBRITY NEWS
|
23.02.2018 | 08:56
|
MasterChef ομαδική
 
CELEBRITY NEWS
|
23.02.2018 | 07:21
|

MASTERCHEF

Οι guest κριτές ξετίναξαν τις ομάδες & τα πιάτα απογοήτευσαν! Ποιος ήταν ο πιο αυστηρός;

Στην πέμπτη κατά σειρά ομαδική δοκιμασία αναμετρήθηκαν οι δέκα καλύτεροι του MasterChef με τον Αργύρη και τον Τιμολέων να αναλαμβάνουν τις θέσεις των αρχηγών.

Πάρις Τζάκσον-Κάρα Ντελεβίν
 
CELEBRITY NEWS
|
23.02.2018 | 07:13
|

CARA DELEVINGE

Είναι ζευγάρι με την Paris Jackson;

Ακόμη ένας νέος έρωτας έρχεται να ταράξει τα νερά της showbiz, καθώς υπάρχει έντονη φημολογία πως η Cara Delevinge είναι ζευγάρι με την Paris Jackson.

ΓΡΑΦΕΙYupiii
Γιώργος Αγγελόπουλος: Η πρόταση που δέχθηκε από τον ΣΚΑΪ λίγο πριν πει το «ναι» στο Τατουάζ
Γιώργος Αγγελόπουλος: Η πρόταση που δέχθηκε από τον ΣΚΑΪ λίγο πριν πει το «ναι» στο Τατουάζ
Ελένη Μενεγάκη: Το σχόλιο για τη φημολογούμενη εγκυμοσύνη της Τζένης Μπαλατσινού
Ελένη Μενεγάκη: Το σχόλιο για τη φημολογούμενη εγκυμοσύνη της Τζένης Μπαλατσινού
Πέτρος Κωστόπουλος: Οι απολαυστικές δηλώσεις για το αν θα κάνει ξανά οικογένεια
Πέτρος Κωστόπουλος: Οι απολαυστικές δηλώσεις για το αν θα κάνει ξανά οικογένεια

Ιχθύες

19/02-20/03

Μερικές φορές δεν μπορείς παρά να αφήνεσαι στις διαθέσεις και τις ορέξεις της παρέας και των φίλων σου. Το ελάχιστο που σε απασχολεί είναι που θα πας και ποιους θα δεις από τους/τις γνωστούς/ες σου, απʼ τη στιγμή που νιώθεις πως ο τρόπος σκέψης σου ελάχιστα ταιριάζει πια μαζί τους…

Beauty, Style

BEAUTY, STYLE

Γιώργος Σατσίδης

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΤΣΙΔΗΣ

Αθηναΐς Νέγκα

ΑΘΗΝΑΪΣ ΝΕΓΚΑ

BackPackStories

BACKPACKSTORIES

Ρίτα Όρα Brit Awards 018
 • Ρίτα Όρα Brit Awards 018

  Brit Awards 2018

  Οι λεπτομέρειες από το μακιγιάζ και τα μαλλιά των celebs που άξιζαν!

 • Σταματίνα Τσιμτσιλή - Αθηνά Οικονομάκου

  Star Style Tips

  Οι Ελληνίδες celebrities δείχνουν πώς να φορέσεις το ροζ φόρεμα και να μην νιώθεις σαν καραμελίτσα!

 • Survivor - Banana Moon

  Survivor

  Αυτά είναι τα μαγιό που φοράνε οι Έλληνες stars στον Άγιο Δομίνικο!

 • Τα πρώτα ανοιξιάτικα beauty λανσαρίσματα

  Τα πρώτα ανοιξιάτικα beauty λανσαρίσματα

  Μπες στο κλίμα της εποχής εξοπλίζοντας το νεσεσέρ σου

 • Mary Katrantzou - Erdem Χειμώνας 2018

  Mary Katrantzou - Erdem Χειμώνας 2018

  Ένα fashion ταξίδι στην ιστορία της τέχνης και της αισθητικής

sex
 • sex

  Γιατί είσαι πιο ομιλητικός μετά το σεξ

  Η επιστήμη στα εξηγεί ωραία

 • Πόσες θερμίδες καταναλώνει καθημερινά ένας αθλητής στη χειμερινή Ολυμπιάδα

  Πόσες θερμίδες καταναλώνει καθημερινά ένας αθλητής στη χειμερινή Ολυμπιάδα

  Μήπως να ασχοληθούμε και μεις;

 • Τα kinky πράγματα που θέλει στο σεξ αλλά ντρέπεται να παραδεχτεί

  Τα kinky πράγματα που θέλει στο σεξ αλλά ντρέπεται να παραδεχτεί

  Γυναίκες της διπλανής πόρτας εξομολογούνται χωρίς φόβο!

 • Ζευγάρι

  Πώς θα πείσεις το αγόρι σου...

  ...να περιποιείται περισσότερο τον εαυτό του!

 • Πώς αυτή την εποχή θα παραμείνεις στεγνός με στυλ

  Πώς αυτή την εποχή θα παραμείνεις στεγνός με στυλ

  Οκτώ αδιάβροχα πανωφόρια